Vstupní lékařské prohlídky

Od 1.4.2012 vznikla zaměstnavateli povinnost zajistit nastupujícím zaměstnancům vstupní lékařskou prohlídku (upraveno v zákoně č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách).

Povinné vstupní lékařské prohlídky se vztahují jak na zaměstnance činné na základě pracovního poměru, ale i na dohodu o pracovní činnosti a dohodu o provedení práce. Není rozhodná délka či rizikovost práce.

Uchazeč o zaměstnání bude brán jako zdravotně nezpůsobilý, dokud vstupní lékařská prohlídka neprokáže opak.

Náklady spojené s prohlídkou uchazeče, se kterým dojde k uzavření pracovního poměru, hradí zaměstnavatel. V případě, že lékař zaměstnanci práci nedoporučí, náklady spojené se vstupní prohlídkou bude hradit uchazeč o zaměstnání.

Zaměstnanec je povinen zúčastnit se zaměstnavatelem nařízených prohlídek (vstupních, pravidelných). Neuposlechnutí může být kvalifikováno jako porušení pracovních povinností.

Pokud zaměstnavatel uzavře pracovní poměr se zaměstnancem bez lékařského posouzení o způsobilosti vykonávat práci, jedná se o porušení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hrozí pokuta až do výše 2 000 000 Kč.

Dle stanoviska ministerstva zdravotnictví , vydaného 29.3.2012, je ale možné až 1 rok od nabytí účinnosti tohoto zákona (tzn. do 1.4.2013), postupovat podle dosavadních předpisů.

Žádost o lékařskou prohlídku - formulář ke stažení

Váš tým ADMIO