Variabilní symbol, pozor při doplatku na pojištění

Pokud platíte doplatek z přehledu na sociální pojištění bezhotovostně, dejte pozor, abyste uvedli variabilní symbol. Kde ho získat a co dělat, pokud se spletete?

Jestliže vyjde v přehledu o příjmech a výdajích na pojistném doplatek, je nutné ho uhradit do 8 dnů po odevzdání tiskopisu. A to jak na zdravotním, tak sociálním pojistném. V případě, že by termín pro doplatek vyšel na víkend nebo na svátek, počítá se nejbližší pracovní den. Za den splatnosti se bere den, kdy sociálka či zdravotní pojišťovna obdrží peníze.

Jak pojistné doplatit?

Co se týče možností, jak lze pojistné doplatit, nabízí se několik alternativ. Kromě klasické platby na pokladně lze uhradit pojistné složenkou nebo bankovním převodem. Pokud využije OSVČ jednu z posledních možností, měla by se mít na pozoru právě při vyplňování variabilního symbolu.

OSVČ často zapomínají, že variabilní symbol, díky kterému se přiřadí platba, se u zdravotní pojišťovny a ČSSZ liší. U zdravotních pojišťoven se jako identifikátor používá rodné číslo, u ČSSZ však jde o zvláštní číslo, které sociálka přiděluje každému podnikateli při registraci k provozování samostatně výdělečné činnosti.

Kde variabilní symbol získat?

Tento údaj je možné najít v korespondenci s Českou správou sociálního zabezpečení nebo jej na vyžádání sdělí úřednice okresní správy. Ti, kteří si platí měsíční zálohy, si variabilní symbol mohou zjistit ve své historii bankovního účtu.

Jak postupovat při chybném variabilním symbolu?

Pokud je při platbě doplatku na pojistném uveden nesprávný variabilní symbol, je nutné okamžitě situaci řešit. Je potřeba zaslat žádost o převedení platby, kde bude uvedena částka, datum platby a z kterého variabilního symbolu, na který chcete platbu převést, uvádí Česká správa sociálního zabezpečení na svých webových stránkách.

Sankce za pozdní platbu

Jestliže se podnikatel s doplacením pojistného opozdí, začne nabíhat penále. Jak u ČSSZ, tak u zdravotní pojišťovny činí pokuta 0,05 % z dlužné částky za každý kalendářní den, ve kterém dluh na pojistném trvá. Penále se počítá ode dne následujícího po dni splatnosti pojistného do dne úhrady dluhu včetně tohoto dne. Zároveň ale platí, že pokuta se nepředepíše, pokud nedosáhne za daný rok alespoň 100 korun.

Přejeme Vám krásný den!

Vaše ADMIO

Zdroj: KNÍŽKOVÁ, Jana. Při platbě doplatku na sociálním si ohlídejte správnost variabilního symbolu. Podnikatel.cz: Průvodce vaším podnikáním [online]. 2018, 25. 4. 2018 [cit. 2018-04-25]. Dostupné z: https://www.podnikatel.cz/clanky/pri-platbe-doplatku-na-socialnim-si-ohlidejte-spravnost-variabilniho-symbolu/