Přílohy k daňovému přiznání. Podali jste je všechny?

Chyby objevující se v daňovém přiznání se týkají nejen slev na dani, ale daňový poplatník často zapomíná k tiskopisu přiložit potřebné přílohy k daňovému přiznání.

Součástí daňového přiznání jsou také přílohy, kterými je třeba doložit nárok na uplatňované slevy a daňové odpočty. K jejich snížení nemůže dojít, pokud u přiznání chybí.

A právě chybějící přílohy k daňovému přiznání jsou jednou z častých chyb, které se daňový poplatník při podání přiznání k dani dopouští.

Co se stane, když na něco zapomenete?

Pokud některá z příloh u daňového přiznání chybí, není třeba se hned obávat sankcí. Běžnou praxí je, že finanční úřad daňového plátce vyzve, aby tiskopis doplnil. Odezva ze strany finančního úřadu může být například telefonická nebo písemná, kdy je daňový poplatník vyzýván k doložení chybějícího.

Chybějící přílohy k daňovému přiznání tedy nepředstavují příliš komplikovaný problém, jen daňový poplatník musí počítat například s tím, že pokud žádal o vrácení přeplatku, může ho právě kvůli své nepozornosti obdržet o něco později.

Nejčastější přílohy k daňovému přiznání

 • Účetní závěrka
 • Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a či jiné samostatné výdělečné činnosti
 • Doklad o poskytnutém daru
 • Potvrzení o poskytnutém úvěru na bytové potřeby a o výši úroků z tohoto úvěru
 • Potvrzení o zaplacených částkách na penzijní připojištění
 • Potvrzení o zaplacených částkách na soukromé životní pojištění
 • Potvrzení o zaplacené úhradě za zkoušku ověřující výsledky dalšího vzdělávání
 • Potvrzení o členských příspěvcích zaplacených odborové organizaci
 • Potvrzení o studiu
 • Čestné prohlášení o příjmu manželky Samostatný list s důvody pro dodatečné přiznání
 • Seznam pro poplatníky uplatňující nárok na vyloučení dvojího zdanění

Finanční správa upozorňuje také na další chyby, které se nejčastěji objevují v daňovém přiznání. Většinou se chyby týkají slev na dani. Konkrétně u daňového zvýhodnění na dítě, slevy na manželku (manžela) a školkovného. Více čtěte v článku Nejčastější chyby v daňovém přiznání.

Na podání daňového přiznání mají poplatníci, kteří nevyužívají služeb daňového poradce, čas do začátku dubna. Přesný termín je úterý 3. dubna. S daňovým poradcem do pondělí 2. července. Do 3. dubna však musí příslušnému finančnímu úřadu tuto skutečnost doložit.

Váš tým, ADMIO