Cestovní náhrady v roce 2020

Zaměstnavatel je povinen poskytovat náhradu výdajů, které vzniknou zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce. Mezi cestovní výdaje se řadí ty, které zaměstnanci vzniknou při pracovní cestě nebo jiných situacích jako je například cesta mimo pravidelné pracoviště nebo výkon práce v zahraničí.

Od 1.1.2020 došlo k navýšení například u stravného. Nově se zavedla sazba náhrady za použití vlastního elektromobilu. Došlo také ke snížení, a to u náhrad za pohonné hmoty v případě použití paušálu stanoveným ve vyhlášce 358/2019 Sb.

JÍZDNÍ VÝDAJE

V případě využití hromadné dopravy nebo taxislužby je proplacen výdaj v prokázané výši například na základě dokladu o nákupu.

Náhrada za použití vlastního motorového vozidla při výkonu práce je stanovena na 1,10 Kč/km u jednostopých vozidel a tříkolek a 4,20 Kč/km u osobních silničních motorových vozidel plus proplacení spotřebované pohonné hmoty. U použití přívěsu se stanovená částka navyšuje minimálně o 15 %. U nákladních automobilů, autobusů nebo traktorů se se sazba minimálně zdvojnásobí (což je minimálně 8,40 Kč/km).

Náhrada za spotřebované pohonné hmoty se může stanovit prokázáním reálných výdajů (například účtenkou) nebo násobkem spotřebovaných pohonných hmot a průměrnou cenou stanovenou vyhláškou 358/2019 Sb.

Spotřebované pohonné hmoty se vypočítávají na základě údajů o spotřebě vozidla uvedeného ve velkém technickém průkazu.

Průměrná cena pohonných hmot stanovena vyhláškou 358/2019 Sb.:

 • benzin s oktanovým číslem 95                       32 Kč / litr
 • benzin s oktanovým číslem 98                       36 Kč / litr
 • motorová nafta                                            31,80 Kč / litr
 • elektřina                                                          4,80 Kč / kWh

STRAVNÉ

Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné. Jeho výše se odvozuje od počtu hodin. Tedy bez ohledu na skutečné zaměstnancovi výdaje na jídlo a pití.

Stravné (zvýšené stravovací výdaje) – vnitrostátní

U stravného se liší sazby podle toho, zda se jedná o soukromý nebo veřejný sektor.

soukromém sektoru („podnikatelské sféra“) musí zaměstnavatel dodržet minimální sazbu stravného a to dle délky pracovní cesty:

5 až 12 hodin stravné činní mimimálně 87 Kč
déle jak 12 hodin, ale max. 18 hodin stravné činní mimimálně 131 Kč
déle jak 18 hodin stravné činní mimimálně 206 Kč

Snížení stravného

Jestli-že zaměstnavatel během pracovní cesty zajistí zaměstnanci bezplatné jídlo jako je snídaně, oběd nebo večeře, snižuje se nárok na stravné. Stravné je sníženo za každé bezplatně poskytnuté jídlo až o

 • 70 % stravného, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin
 • 35 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle jak 12 hodin, ale maximálně 18 hodin
 • 25% stravného, trvá-li pracovní cesta déle jak 18 hodin

Ve veřejném sektoru („státní a příspěvková sféra“) se stravné musí pohybovat v určeném rozmezí. Když zaměstnavatel nestanoví sazbu stravného před pracovní cestou, náleží zaměstnanci dolní sazba uvedených částek dle délky pracovní cesty:

5 až 12 hodin stravné v rozmezí 87 Kč až 103 Kč
déle jak 12 hodin, ale max. 18 hodin stravné v rozmezí 131 Kč až 158 Kč
déle jak 18 hodin stravné v rozmezí 206 Kč až 246 Kč

Snížení stravného

Jestli-že zaměstnavatel během pracovní cesty zajistí zaměstnanci bezplatné jídlo jako je snídaně, oběd nebo večeře, snižuje se nárok na stravné. Stravné je sníženo za každé poskytnuté jídlo o

 • 70 % stravného, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin
 • 35 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle jak 12 hodin, ale maximálně 18 hodin
 • 25% stravného, trvá-li pracovní cesta déle jak 18 hodin

Zaměstnanec zcela ztrácí nárok na stravné v případě, že mu byla poskytnuta

 • 2 bezplatná jídla, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin
 • 3 bezplatná jídla, trvá-li pracovní cesta déle jak 12 hodin, ale maximálně 18 hodin

Zahraniční stravné (stravovací výdaje v cizí měně)

Doba, která je rozhodná pro vznik práva zaměstnance na zahraniční stravné, je doba přechodu státní hranice České republiky, případně doba odletu (příletu) z (do) České republiky.

Základní sazba se může měnit i během roku v případě, že změna cen bude převyšovat 20 %. Zaměstnavatel může zaměstnanci poskytnout zálohu v cizí měně nebo zapůjčit platební kartu.

Zaměstnanec má nárok na základní sazbu stravného, trvá-li zahraniční pracovní cesta v kalendářním dni déle jak 18 hodin.

Trvá-li zahraniční cesta
alespoň 1 hodinu, ale ne více jak 12 hodin stravné činí 1/3 základní sazby
déle jak 12 hodiny, ale ne více jak 18 hodin stravné činí 2/3 základní sazby
déle jak 18 hodin stravné činí základní sazbu

soukromém sektoru má zaměstnavatel nárok na snížení sazby zahraničního stravného i podle charakteru pracovní cesty až na 75 % a u člena posádek plavidel vnitrozemské plavby až na 50 % základní sazby pro příslušný stát. Snížení stravného za poskytnutí bezplatného jídla je stejné jako u vnitrostátní pracovní cesty.

Ve veřejném sektoru je možné navýšení základní sazby zahraničního stravného pouze u vedoucích organizačních složek státu, statutárních orgánů a jejich zástupců, a to až o 15 % základního sazby zahraničního stravného. Snížení stravného za poskytnutí bezplatného jídla je stejné jako u vnitrostátní pracovní cesty.

Zaměstnavatel může poskytnout zaměstnanci kapesné až do výše 40 % již poskytnutého zahraničního stravného.

Základní sazby zahraničního stravného pro rok 2020 u států, kde došlo k navýšení (navýšení se pohybuje okolo 5 až 10 euro nebo amerických dolarů).

země kód měny měna základní sazba
Andorra EUR euro 45
Austrálie a Oceánie - ostrovní státy* USD americký dolar 60
Bahrajn EUR euro 45
Bosna a Hercegovina EUR euro 40
Dánsko EUR euro 55
Chile USD americký dolar 55
Irsko EUR euro 50
Island EUR euro 60
Itálie, Vatikán a San Marino EUR euro 50
Jordánsko EUR euro 45
Korejská lidově demokratická republika EUR euro 45
Lucembursko EUR euro 50
Malajsie USD americký dolar 45
Malta EUR euro 50
Norsko EUR euro 60
Nový Zéland USD americký dolar 60
Omán EUR euro 50
Saúdská Arábie EUR euro 50
Singapur USD americký dolar 60
Spojené státy americké USD americký dolar 60
Sýrie EUR euro 50
Španělsko EUR euro 45
Venezuela USD americký dolar 65

*Americká Samoa, Cookovy ostravym Fidži, Guam, Kiribati, Kokosové ostrovy, Marshallovy ostrovy, Madwayské ostrovy, Mikronesie, Nauru, Nová Kaledinie, Norfolk, Palau, Papua Nová Guinea, Pitcairnův ostrov, Šalamounovy ostrovy, Společenství Severních Marian, Tahiti, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Velikonoční ostrov, Východní Timor, Ostrov Wake, Walis a Futuma, Západní Samoa.

Zdroj: Příloha Základní sazby zahraničního stravného pro rok 2020 Vyhlášky č.310/2019 Sb.

Všechny základní sazby zahraničního stravného pro rok 2020 naleznete na webových stránkách Ministerstva financí ČR na odkazu https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2019/vyhlaska-c-310-2019-sb-36731.

OSTATNÍ VÝDAJE NA CESTÁCH

Kromě „stravného“ a jízdních výdajů má zaměstnanec nárok na náhradu dalších výdajů:

Jízdní výdaje k návštěvě člena rodiny

Trvá-li vnitrostátní pracovní cesta déle než 7 kalendářních dní přísluší zaměstnanci jízdní výdaje k návštěvě člena rodiny a zpět. Se zaměstnavatelem se musí předem dohodnout místo cesty, kterým je buď bydliště anebo míst pobytu člena rodiny. Zaměstnanci bude uhrazena maximálně částka, která by byla proplacena při cestě do místa výkonu práce nebo bydliště zaměstnance v ČR.

U zahraniční cestě, vzniká tento nárok v případě, že pracovní cesta trvá déle než 1 měsíc. Návštěva člena rodiny musí být dohodnuta nebo sjednána mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem před vysláním na pracovní cestu.

Výdaje za ubytování

Nárok dle reálných výdajů.

Nutné vedlejší výdaje

Tyto výdaje jsou hrazeny podle reálných nákladů. Jsou to výdaje, které zaměstnanci vznikli a zaměstnavatel je povinen je uhradit. Jedná se například o parkovné, uložení zavazadel aj. dle charakteru pracovní cesty.

Přejeme Vám krásný den a úspěšné služební cesty!

Vaše ADMIO

Zdroj: Zákoník práce č. 262/2006 Sb., paragraf 151-190

Vyhláška 358/2019 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad.